Vill Du ha kontakt med oss så når Du oss här:

IFS Skåne                                                                                                                                                                                              Annegården
Skansvägen 5
226 49 Lund

Epost: info@schizofreniforeningarna.se

Tel: 046-2113367