Intresseföreningen för schizofreni (IFS) är en ideell förening och allt vårt arbete är oavlönat. Vi är helt beroende av bidrag. Om Du väljer att ge oss en gåva kommer denna att användas i vår verksamhet där vi stöttar anhöriga och själverfarna. Vi sitter med i styrgrupper för kommuner och vårdinrättningar och framför våra synpunkter och försöker skapa nya former för att påverka.  Tänk gärna på oss vid högtidsdagar. Din gåva gör skillnad. Vårt bankgiro är 650-5150. Skriv Gåva i meddelandefältet. Tack för din insats.

Du kan också bli månadsgivare och stödja personer med schizofreni. Vänd dig till din bank och be om ett autogiro till Schizofreniförbundet. Du kan besöka ett vanligt bankkontor eller gå via internetbanken. Du avgör själv hur mycket du vill skänka och du kan enkelt ändra dig längre fram. Mejla hur mycket du vill ge varje månad till vår ekonom susanne.bjork-satta@apel-fou.se