Vår förening i Skåne har funnits sedan 1980-talet.  Totalt över hela Sverige finns 2.500 medlemmar fördelade på ca 40 olika föreningar.  Schizofreniförbundet har en tidning som heter Empati som skickas ut inte bara till medlemmar utan även till politiker och tjänstemän i regering, riksdag, landsting och kommuner.

Bland olika projekt inom förbundet kan nämnas: AHA-projektet som rör anhörigstöd, Bättre psykosvård genom bättre beställningar, filmprojekt som Flickan, Mamman och Demonerna samt Kungen av Atlantis.

Schizofreniförbundet finns representerade inom European Federation of Associates of Families of People with Mental Illness (EUFAMI), Funktionsrätt Sverige, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH), och Hjärnkoll, nationellt.