Vill Du bli medlem hos oss meddelar Du Ditt namn och fullständig adress till IFP via mail, telefon eller vanligt brev. Du får sedan ett brev med en inbetalningsavi. Medlemskap kostar 150 kr/år.  För kontaktinfo se på sidan med Kontakt uppe till vänster.

Du kan också anmäla ditt intresse till Riksförbundet. Mailadressen till dem är office@schizofreniforbundet.se eller gå in på hemsidan www.schizofreniforbundet.se. Vi hälsar dig välkommen som medlem och när din intresseanmälan kommit in får du ett brev med en inbetalningsavi.