Styrelsen år 2019 för IFS Skåne

Per Torell                            Ordförande

Sigbrit Emilson                 vice Ordförande

Bengt Jacobsson               Sekreterare

Inger Andersson               Kassör

Liselott Nilsson                 Ordinarie ledamot

Bent Nielsen                      Ordinarie ledamot  

Per Scholtz                         Ordinarie ledamot

Jonas Eberhard                Ordinarie ledamot

Margareta Gustavi           Ersättare

Eva Sellberg Bäckström  Ersättare