Personligt ombud (PO) är en person som har som uppgift att hjälpa personer med psykiska funktionsnedsättningar att få sina rättigheter tillgodosedda. Ombuden fungerar som ett stöd och språkrör i kontakten med myndigheter och andra organisationer.

Ett PO är ett stöd för dig som lever med psykisk ohälsa, är helt fristående från myndigheter samt arbetar enbart på klientens uppdrag.

I Lund finns en brukarinflytandesamordnare (BISAM).  En BISAM hjälper dig som brukare att öka din delaktighet och ditt inflytande. PO Skåne har fått Lunds kommuns uppdrag att anställa en BISAM för socialpsykiatrins sysselsättnings- och boendeenheter. Kontakta BISAM via e-post bisam.lund@po-skane.org