I Skåne finns fyra lokalföreningen. Lundabygden, Malmö, Nordvästra Skåne och Trelleborg. Du hittar uppgifter om dem under resp. rubrik.