Schizofreniföreningen i Skåne, IFS Skåne, är distriksorganisation för de fyra lokalavdelningarna inom IFS som finns i Skåne.

Vill Du ha kontakt med oss så når Du oss här:

IFS Skåne
Skansvägen 5
226 49 Lund

Epost: info@schizofreniforeningarna.se

IFS, Intresseföreningen för personer med schizofreni och liknande psykoser, är en handikappförening som organiserar personer med schizofreni och liknande psykoser, deras anhöriga samt övriga intresserade personer.

De fyra lokalavdelningarna i Skåne är NV Skåne, Malmö, Lundabygden/Österlen och Trelleborg. Du når deras hemsidor via menyerna överst på sidan.

Vår riksorganisation heter Schizofreniförbundet www.schizofreniforbundet.se